top of page

Koncernledning & Styrelse

Sisjö Intressenter AB är en del av Profuragruppen. Profuragruppen är en industrigrupp vars huvudsakliga verksamhet är att investera i samt förvalta onoterade svenska bolag. Moderbolag i Profuragruppen är Profura AB, med säte i Göteborg.

Koncernledning

stefan-bostrom.webp

Koncernchef

Stefan Boström

Stefan är idag koncernchef för Sisjö Intressenter AB sedan januari 2022. Stefan har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin i ledande befattning ifrån Norden, Baltikum, Tyskland och på export gällande verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete i olika ägarstrukturer.

 

Stefan har tidigare arbetat som VD inom bla. Brämhults Juice AB, Doggy AB och är idag styrelseordförande och ledamot i två externa bolag inom livsmedelsindustrin.

stefan.bostrom@sisjointressenter.se

+46 70-977 45 20

anders-dahlberg.webp

CFO

Anders Dahlberg

Anders började vid Sisjö Intressenter AB i april 2022, är idag CFO på Sisjö Intressenter AB och kommer närmast från en liknande tjänst inom Doggy AB koncernen.

 

Dessförinnan har Anders drivit egen verksamhet med fokus på interima CFO positioner och konsultuppdrag inom ekonomi/finans, såväl nationellt som internationellt. Tidigare har Anders arbetat som ekonomichef/CFO för ett antal koncerner inom tillverkningsindustrin samt haft olika befattningar inom ekonomi och finans i Scania, Stora och Telia. Anders är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå.

anders.dahlberg@sisjointressenter.se

stefan-hamrin.webp

COO

Stefan Hamrin

Stefan började vid Sisjö Intressenter AB år 2017 som VD och arbetar från januari 2022 som COO. Stefan har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete.

 

Stefan har tidigare arbetat samt varit ägare och VD vid bland annat Trensums AB, Örneborgs Delikatesser AB samt Nordic Food Group AB. Stefan arbetar i Sisjö Intressenter AB med förvärvsfrågor samt affärsutveckling.

stefan.hamrin@sisjointressenter.se

+46 70-252 98 30

johan-johannesson.webp

Head of Food safety/Quality/Sustainability/Environment

Johan Johannesson

Johan kom till Sisjö Intressenter år 2018 och är idag Head of Food safety/Quality/Sustainability/Environment vid Sisjö Intressenter.

 

Johan har lång erfarenhet av att styra bolag via ledningsgrupp genom att stärka resultatstyrning samt utveckla strategier och organisation för att minska bolagets risker inom bland annat: organisation, hållbarhet, livsmedelsäkerhet samt miljö. Johan har arbetat i ledningsgrupp samt ledande positioner vid flera större livsmedelstillverkande bolag.

johan.johannesson@sisjointressenter.se

Styrelse

Otto-Drakenberg.webp

Styrelseordförande

Otto Drakenberg

Otto Drakenberg har en lång erfarenhet av att driva lönsam tillväxt och leda komplexa företagstransformationer inom en rad branscher såsom konsumentvaror, detaljhandeln, tjänstesektorn och teknikindustrin.

 

Otto Drakenberg är styrelseordförande i Spendrups Bryggeri, Sisjö Intressenter, Svegro, Carponovum och Svenska Fäktförbundet. Han är VD för det börsnoterade teknikföretaget Rolling Optics. Tidigare VD-uppdrag inkluderar bland annat börsnoterade Scandi Standard och Moment Group samt Carlsberg Sverige och Goodyear Dunlop Norden. Drakenberg har en idrottsbakgrund inom olympisk fäktning och internationell havskappsegling.

stefan-bostrom.webp

Styrelseledamot & VD

Stefan Boström

Stefan är idag koncernchef för Sisjö Intressenter AB sedan januari 2022. Stefan har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin i ledande befattning ifrån Norden, Baltikum, Tyskland och på export gällande verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete i olika ägarstrukturer.

 

Stefan har tidigare arbetat som VD inom bla. Brämhults Juice AB, Doggy AB och är idag styrelseordförande och ledamot i två externa bolag inom livsmedelsindustrin.

stefan.bostrom@sisjointressenter.se

+46 70-977 45 20

Mikael-Tornqvist.webp

Styrelseledamot

Mikael Törnqvist

Mikael kom till Profuragruppen 2014 och är idag VD på Profura AB, samt VD på Profura Industri AB. Mikael har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete. Mikael har tidigare arbetat på OEM International där han, från 2002 till att han lämnade, ingick i ledningen som ansvarig för de internationella bolagen, var VD för den största verksamheten, samt arbetade med förvärv.

mikael.thornkvist@profura.se

+46 70-532 19 60

Sofia-Hyleen-Toresson.webp

Styrelseledamot

Sofia Hyléen Toresson

Sofia har lång erfarenhet av livsmedelsbranschen och utveckling av livsmedelsbolag i olika ägarstrukturer.

 

Sofia har haft ledande positioner och styrelseengagemang i nationella samt internationella bolag och branschorganisationer såsom Nestlé, Findus och har varit VD för HKScan i Sverige.

 

Idag är Sofia delägare och VD för RE&GO AB som installerar, utvecklar och sköter drift av operatörssystem, mjukvara och hårdvara för E-mobility och energieffektivisering. 

stefan-hamrin.webp

Styrelseledamot

Stefan Hamrin

Stefan började vid Sisjö Intressenter AB år 2017 som VD och arbetar från januari 2022 som COO. Stefan har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete.

 

Stefan har tidigare arbetat samt varit ägare och VD vid bland annat Trensums AB, Örneborgs Delikatesser AB samt Nordic Food Group AB. Stefan arbetar i Sisjö Intressenter AB med förvärvs frågor samt affärsutveckling.

stefan.hamrin@sisjointressenter.se

+46 70-252 98 30

Henrik-Karlsson.webp

Styrelseledamot

Henrik Karlsson

Henrik kom till Profuragruppen 2020 och är idag CFO samt investeringsansvarig på Profura AB. Henrik kommer närmast från OEM Automatic AB där han, från 2009 till att han lämnade, ingick i ledningen och ansvarade för koncernens Shared Servicecenter och ekonomiavdelning. Tidigare har Henrik arbetat som Controller och då ansvarat för OEM-koncernens utländska bolag och varit delaktig i ett flertal förvärv både i Sverige och i utlandet.

henrik.karlsson@profura.se

+46 72-590 90 95

sortiment-saserjpg.webp

Är ditt bolag vårt nästa?

Vi letar efter fler starka bolag till vår portfölj. Vill du bli vår samarbetspartner eller sälja till någon som förädlar bolag på bästa sätt?

bottom of page