top of page

Vår marknad

Vår marknadsposition

Vi är en god och viktig del av den svenska dagligvaruhandeln, storköks- och restaurangbranschen. Varje dag äter tiotusentals svenskar våra produkter. Det innebär ett stort ansvar. Vi ska leverera produkter som gillas, med god smak, är säkra och hållbara. 

 

Vårt varumärke bottnar i företagets gemensamma värderingar och kan sammanfattas i våra värdeord eller kärnvärden. De berör oss som företag, våra medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, kunder och slutkunder. 

 

Det är beviset och en påminnelse om att vi ska leva och verka som de vi är och vill vara.

orneborgs-table-food.webp

Livsmedelsinsdustrin

Läs mer om livsmedelsindustrin hos Livsmedelsföretagen.

Våra bolag

Läs mer om våra bolag.

Kontakta oss

Är ditt bolag vårt nästa?

bottom of page