top of page
orneborgs-dator.webp

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal med information kring koncernen från ett finansiellt perspektiv

Sisjö Intressenter i siffror

834 933 TKR

OMSÄTTNING 2023/2024

43 371 TKR

EBITDA

537 530 TKR

OMSÄTTNING 2022/2023

 321 578 TKR

BALANSOMSLUTNING

177 st

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA I KONCERNEN

5 st

ANTAL BOLAG I KONCERNEN

bottom of page