top of page

Vi bygger lönsamma och hållbara bolag

En koncern i livsmedelsindustrin med starka bolag i portföljen. Är ditt bolag vårt nästa?

orneborgs-table-food.webp

Våra bolag

Läs mer om våra bolag.

Koncernledning & Styrelse

Läs mer om vår koncernledning och våra styrelsemedlemmar.

Kontakta oss

Är ditt bolag vårt nästa?

bottom of page