top of page

Privacy policy

Hur vi hanterar dina uppgifter

Den här policyn gäller för hantering av personuppgifter inom Sisjön Intressenter AB.

Alla som kontaktar Sisjö Intressenter ska kunna vara säkra på att deras personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med respekt för privatlivet. Sisjö Intressenter behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Sisjö Intressenter eller av någon annan för Sisjö Intressenters räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

 

Vi på Sisjö Intressenter behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som du själv har tillhandahållit oss i syfte att återkoppla till dig eller förmedla nyheter. Det kan t.ex. vara att du har fyllt i ett frågeformulär på vår hemsida, gjort ett inlägg på någon av de sociala media där bolaget finns respresenterat, eller anmält dig till ett nyhetsbrev. Vi samlar också in cookies vid besök på våra hemsidor läs mer om vår hantering av cookies här.

 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen samtycke tex när det gäller nyhetsbrev eller att vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter tex för att besvara frågor eller återkoppla vid kontakt. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen. Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos Sisjö Intressenter, begära tillgång till uppgifterna, bägera att få uppgifterna rättade eller raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan.

 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det på genom att skicka ett mail till någon av våra kontaktpersoner.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy vid behov. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på webbplatsen.

orneborgs-table-food.webp

The food industry

Read more about the food industry at Livsmedelsföretagen.

Our companies

Read more about our companies.

Contact Us

Is your company our next?

bottom of page